Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za unapređenje aktivnosti na selu

Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede  raspisalo je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu – turizma i zanatstva. Maksimalan iznos podsticaja po korisniku je milion dinara, a rok za podnošenje prijava je 1. decembar.

Pravo da koriste podsticaj imaju fizička lica koja su  nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica . Program se odnosi na podršku investicijama za izgradnju, dogradnju i adaptaciju objekata i nabavku opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu.

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to:
1. programu za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju i adaptaciju objekata i nabavku opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
2. programu za podršku investicijama za nabavku opreme za bavljenje tradicionalnim zanatima koji su sertifikovani u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovi domaće radinosti.

Konkursna prijava za dodelu podsticaja sa neophodnom dokumentacijom podnosi se slanjem konkursne dokumentacije putem pošte, preporučenim pismom, na adresu: Uprava za agrarna plaćanja, 15000 Šabac, Hajduk Veljkova broj 4-6, sa naznakom “Ne otvarati – Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima.”

Dokumenta: 

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

Prilog1 – Tabela sa članovima zadruge

Prilog 2-Biznis plan