Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat u partnerstvu sa devet institucija organizovao je 20.11.2013. konferenciju povodom započinjanja projekta “Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja” ( „Education to easier employment – e3″), finasiranog od strane IPA programa Evropske unije „Socijalno ekonomski razvoj dunavske regije u srbiji” i Austrijske razvojne agencije. Na konferenciji su kao predstavnici Opštine Kovačica prisustvovali Marija Benka Hriješik i Renato Jovnaš.

Na samom početku goste je pozdravio zamenik gradonačelnika Čedomir Janjić koji je istakao da će programi Edukativnog centra omogućiti nezaposlenima sticanje novih znanja i uspostavljanje saradnje sa poslodavcima, stažiranje, volontiranje i na kraju nalaženje posla.

– Upravo to i jeste naš najveći zadatak u narednom periodu – smanjiti broj nezaposlenih i uposliti što veći broj, prvenstveno mladih ljudi.Zrenjanin je grad koji ima potencijal da postane univerzitetski centar, a institucija kao što je Regionalni edukativni centar Banat je samo još jedan pokazatelj da naš grad ima velike obrazovne kapacitete i da ga u tom smeru treba i razvijati – rekao je u Janjić ime Grada Zrenjanina – domaćina i partnera u ovom projektu, ujedno zahvalivši Evropskoj uniji i Austrijskoj razvojnoj agenciji jer su prepoznali značaj projekta i odobrili finansije.

Janjić se zahvalio i Regionalnom centru Banat jer je, kako je naveo, i ovaj put pripremio projekat, okupio partnere i omogućio da Zrenjanin i ceo Banat dobiju instituciju kao što je Regionalni edukativni centar.

Pozitivne ocene o ovom projektu izrazili su i Klaus Kapper, projektni menadžer projekta „Socijalno ekonomski razvoj Dunavske regije u Srbiji” Dragan Stevanović, državni sekretar, Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave i Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Irena Živković, projektni menadžer, RCR-Banat kaže da je najvažnija aktivnost na ovom projektu uspostavljanje i opremanje Regionalnog edukativnog centra-Banat (REC Banat).

-Osnivanjem ovakve moderne institucije Zrenjanin i ceo Banat imaće veliku podršku u razvoju preduzetništva i stvaranju uslova za otpočinjanje poslovanja. Edukativni centar donosi kvalitetno ulaganje u obučavanje i obrazovanje svih zainteresovanih lica i prevenciju dugoročne nezaposlenosti.

Pored izgradnje institucionalnog sistema za neformalno obrazovanje odraslih u regionu Banata, REC Banat će raditi na izradi novih programa obuka kojima će se obučavati nezaposlena lica i na taj način im omogućiti da stečenim veštinama i znanjima pronađu nove mogućnosti zapošljavanja – rekal je ona i istakla da će se ovi programi sprovoditi, u skladu sa identifikovanim potrebama Banata, u oblastima: poljoprivrede, turizma, hemijske industrije, zaštite životne sredine.

Nosilac projekta je Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj-Banat, a partneri na projektu su: Pokrajinski sekretarijat za privredu zapošljavanje i ravnopravnost polova, Grad Zrenjanin, Opština Kovačica, Kancelarija za LER Opštine Novi Bečej, Edukativni centar za profesionalne i radne veštine Novi Sad, Regionalna privredna komora Zrenjanin, Regionalna privredna komora Pančevo, Visoka tehnička škola strukovnih studija Zrenjanin, Edukativni centar za ruralni razvoj Zrenjanin. Projekat podržava Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave.