Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Početak izrade Strategije razvoja turizma opštine Kovačica

22. novembra 2013. godine je u Zrenjaninu, u prostorijama RCR Banat, održana radionica za koordinatore strategija i koordinatore radnih grupa. Iz Opštine Kovačica, kao članovi radnih grupa za izradu Strategije razvoja turizma, prisustvovali su Mariana Gajan Venjarski, Daniel Magdu, Kristijan Vinka i Sabina Kiš.

Cilj radionice je bio priprema koordinatora i drugih aktera za vođenje i aktivno učestvovanje u procesu strateškog planiranja.

Predavanje je održao Dr Robert Molnar,dipl.inž.

Obrađivane su sledeće teme:

– Predstavljanje metodologije

– Indikatori

– Akciono planiranje

– Uloga koordinatora u procesu strateškog planiranja

– Uloga strateškog saveta u procesu strateškog planiranja

– Rad radnih grupa.

Nakon toga su predstavnici Opštine Žitište predstavili svoja iskustva u izradi strategija, kao primer dobre prakse.