Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje o podnošenju zahteva za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje i skladištenje inertnog i neopasnog otpada – BANAT METAL DOO

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne i inspekcijske poslove na osnovu člana 63. stav 2. i 69. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za sakuplanje i skladištenje inertnog i neopasnog otpada, operatera BANAT METAL DOO Industrijska zona bb Debeljača.

Nadležni organ obaveštava javnost da je preduzeće BANAT METAL DOO registrovano kod APR sa matičnim brojem 20641789 i šifrom pretežne delatnosti 51570-Trgovina na veliko otpacina i ostacima.Aktivnosti koje preduzeće BANAT METAL DOO preduzima u toku obavljanja delatnosti su sakuplanje i skladištenje inertnog i neopasnog otpada. Sladište neopasnog otpada preduzeća BANAT METAL DOO nalazi se na zakupljenoj lokaciji na kat. parc. top. br. 3644/7 K.O. Debeljača, Industrijsko naselje bb Debeljača.Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 26.12.2013. godine.Uvid u podneti zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalne i inspekcijske poslove, Maršala Tita 50, kancelarija inspekcije, svakog radnog dana u periodu od 10-14 h.