Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Završen projekat informatičke obuke u Idvoru

U utorak 10.12.2013.godine u 14 sati u Narodnom domu Mihajla Pupina u Idvoru održana je dodela sertifikata polaznicama kursa osnovne informatičke obuke iz projekta ”Informatička obuka žena u Idvoru”. Projekat su sufinansirali Zavod za ravnopravnost polova koji radi pri Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Opštinska uprava Kovačica. Dom kulture ”Mihajlo Pupin” iz Idvora je dao prostorije internet kluba i kompjutere koji su se koristili za obuku. 

Po projektu bilo je planirano da se obuči 10 žena iz Idvora. Intenzivnu obuku je pohađalo čak 18 žena u periodu 01.11.-05.12.2013. Nastava se održavala 3 puta nedeljno. Obrađeni su osnovni kompjuterski programi: Word, Excell, PowerPoint, slanje i primanje mailova i pretraživanje interneta preko pretraživača. Obuku su vodili Mirjana Belić i Slobodan Stevanovski, koji su pripremili i skripte za polaznice. Iz projekta su obezbeđeni radni materijali, promotivne majice i honorari za predavače.

Diplome je uručio zamenik predsednika Laslo Vidač, pohvalio uspešnu realizaciju ovog projekta i rekao da će Opštinska uprava i dalje da radi projekte koje za cilj imaju edukaciju građana.

Jedan od rezultata projekta je i novo osnovano udruženje žena Idvora, pod nazivom ”Pijada Pupin”, koje će sledeće godine i samo moći da konkuriše za sredstva.