Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za razvoj prehrambeno-prerađivačke industrije

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje KONKURS ZA DODELU DUGOROČNIH KREDITA ZA RAZVOJ PREHRAMBENO-PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

1.  CILjEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni cilјevi dodele kredita su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške  realizaciji sinergijskih projekata u oblasti polјoprivredne proizvodnje i prehrambeno -prerađivačke industrije kroz udruživanje većeg broja proizvođača  –  učesnika u polјoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji  radi  povećanja  proizvodno-prerađivačkih  potencijala  i  skladišnih kapaciteta,  unapređenja konkurentnosti i pobolјšanja izvoznih pozicija AP Vojvodine.

Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 150.000.000,00 dinara.

2.  KORISNICI KREDITA

Pravo učešća na konkursu imaju:

1.  pravna lica kategorisana kao mikro,mala ili srednja preduzeća (u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu),  registrovana za obavlјanje polјoprivredne  delatnosti  i/ili  delatnosti prehrambeno-prerađivačke proizvodnje.

2.  zemlјoradničke zadruge koje poseduju zadružnu svojinu (saglasno članu 49. Zakona o zadrugama) svi sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Pravo učešća imaju i pravna lica  –  mikro,  mala  i srednja  preduzeća  registrovana  za obavlјanje  polјoprivredne delatnosti, odnosno delatnosti prehrambeno -prerađivačke  proizvodnje  sa registrovanim  ogrankom  na teritoriji AP Vojvodine,  koja su u obavezi da investiciju finansiranu  sredstvima  Razvojnog fonda  AP Vojvodine  doo Novi Sad  (u dalјem tekstu: Fond)  realizuju na  teritoriji AP Vojvodine.

Po ovom Konkursu zahtev može podneti samo jedno od potencijalnih korisnika kredita  koji  se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.

3. NAMENA SREDSTAVA

Krediti će se dodelјivati  za realizaciju kapitalnih investicija u oblasti  proizvodnje hrane, odnosno prehrambeno-prerađivačke proizvodnje,  a sve u cilјu uspostavlјanja kooperantskih odnosa u pojedinim segmentima i proizvodnim procesima radi  uspostavlјanja visokih standarda u tehnologiji proizvodnje, skladištenja i prerade.

4.  PODNOŠENјE ZAHTEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtev za dodelu sredstava podnosi se na obrascu  –  Zahtev za odobravanje kredita (u dalјem tekstu: Zahtev). Zahtev se može preuzeti elektronskim putem sa internet strane  www.rfapv.rs  ili u prostorijama Fonda, na adresi Bulevar cara Lazara 7a Novi Sad.

Naknada za obradu kreditnog zahteva iznosi: 10.000,00 dinara.

Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa iznosi: 1.440,00 dinara.

Uplate naknada  vrše se  na  račun Razvojnog Fonda APV broj  200-2626900101001-56;  sa pozivom na broj 0363001101.

Sve  dodatne  informacije  mogu  se  dobiti  lično  na  adresi  Bulevar cara Lazara 7a,  Novi  Sad, u Sektoru  za  kredite;  elektronskim  putem:  kreditno@rfapv.rs  ili  telefonskim  putem  na  brojeve:  021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-022; 021/6351-014.

Konkurs je otvoren do  iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu  realizaciju.

Uslove kreditiranja i kompletan tekst konkursa možete preuzeti na sajtu:  http://www.rfapv.rs/index-4.html