Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje o legalizaciji

Obaveštavaju se vlasnici bespravno izgrađenih objekata, odnosno njihovih delova, da mogu da pokrenu postupak legalizacije istih, na osnovu člana 40. Zakona o legalizaciji objekata (“Sl. glasnik R.Srbije” br. 95/2013), koji su sagrađeni bez građevinske dozvole do 01.11.2013.godine.

Prijave, odnosno zahtevi za legalizaciju podnose se do 30.01.2014.godine.Zahtevi i prijave za legalizaciju podneti do 11.marta 2010. godine smatraju se zahtevima u smislu ovog zakona.

Postupak se pokreće podnošenjem prijave u Uslužnom centru-Pisarnici Opštine Kovačica u ul. M. Tita br. 50,  svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 16.00 časova.Bliže informacije mogu se dobiti svakog radnog dana u zgradi opštine Kovačica u ulici M.Tita br. 50 u kancelariji br. 29 i uslužnom centru u vremenu od od 08.00 do 16.00 časova.

 

Zahtev za legalizaciju