Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Konkurs za (su)finansiranje projekata u oblasti kulturnog nasleđa u Srbiji

MINISTАRSTVO KULTURE I INFORMISАNJА raspisuje konkurs za (su)finansiranje projekata u oblasti kulturnog nasleđa u Srbiji u 2014.

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:
1) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nepokretnog kulturnog nasleđa;
2) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arheološkog nasleđa;
3) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju muzejskog nasleđa;
4) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arhivske građe;
5) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nematerijalnog nasleđa;
6) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju stare i retke bibliotečke građe;
7) za bibliotečko-informacionu delatnost.

Predmet konkursa je sufinansiranje istraživanja, zaštite, obrade, afirmacije i prezentacije kulturnog nasleđa i unapređivanja delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti.

Rok za predaju dokumentacije: 21. januar 2014. godine.

Opšti cilj konkursa je: doprinos očuvanju, istraženosti, dostupnosti i održivoj upotrebi kulturnog nasleđa, kao i razvoju bibliotečko-informacione delatnosti u Srbiji.
Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije nepokretnog kulturnog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

 •  Konzervacija i restauracija nepokretnog kulturnog nasleđa i slikarsko-konzervatorski radovi;
 •  Izrada projekata za konzervatorsko- restauratorske radove;
 •  Prezentacija koja unapređuje dostupnost i održivo korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa;
 •  Digitalno dokumentovanje spomeničkog nasleđa;
 •  Podsticanje znanja ili edukaciju iz oblasti nepokretnog kulturnog nasleđa.
 •  Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije arheološkog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
 •  Arheološka istraživanja (iskopavanja i prospekcija terena nedestruktivnim metodama);
 •  Ažuriranje/izrada finalne dokumentacije sa ranijih istraživanja i digitalizacija;
 •  Publikovanje rezultata istraživanja.
 •  Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije muzejskog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
 •  Istraživanje i evidenitiranje i publikovanje umetničko-istorijskih dela;
 •  Stvaranje uslova za bolje čuvanje, zaštitu i održavanje muzejske građe;
 •  Prezentacije koji unapređuju dostupnost i održivo korišćenje muzejskog nasleđa;
 •  Unapređenje i osavremenjivanje muzeološke delatnosti kroz digitalizaciju umetničko-istorijskih dela i osavremenjivanje tehničke opreme;
 •  Podsticanje znanja ili edukaciju iz oblasti muzejskog nasleđa.
 •  Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije arhivske građe biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
 •  Zaštitu i istraživanje arhivske građe;
 •  Promovisanje arhivske delatnosti i afirmisanje svesti o značaju dokumenta;
 •  Digitalno dokumentovanje arhivske građe;
 •  Unapređenje arhivske delatnosti kroz osavremenjivanje tehničke opreme;
 •  Podsticanje znanja ili edukacija iz oblasti arhivskog nasleđa.
 •  Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije stare i retke bibliotečke građe biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
 •  Konzervaciju i restauraciju stare i retke bibliotečke građe;
 •  Digitalizaciju stare i retke bibliotečke građe;
 •  Prezentaciju rezultata istraživanja i rada na zaštiti stare i retke bibliotečke građe.
 •  Na konkursu iz oblasti bibliotečko-informacione delatnosti biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
 •  Podsticanje znanja i edukaciju iz bibiotečko-informacione delatnosti;
 •  Prezentaciju rezultata rada i istraživanja iz bibiotečko-informacione delatnosti;
 •  Unapređenje bibliotečko-informacione delatnosti i osavremenjivanje opreme za obavljanje delatnosti.
 •  Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije nematerijalnog kulturnog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
 •  Istraživanje i dokumentovanje elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa u Republici Srbiji;
 •  Očuvanje, prenošenje znanja i prezentacija elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa;
 •  Podizanje svesti o značaju nematerijalnog kulturnog nasleđa

Krug aplikanata: Institucije

Detaljnije o konkursu