Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Увид у бирачки списак 2014

На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку („Сл.гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011) и тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (Сл. гласник РС број 15/2012), Одељење за општу управу и заједничке послове Општинске управе Ковачица.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ковачица

О п ш т и н с к а   у п р а в а

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Број :  208-1/14-02

Дана : 30.01.2014.

К о в а ч и ц а

На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку („Сл.гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011) и тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (Сл. гласник РС број 15/2012), Одељење за општу управу и заједничке послове Општинске управе Ковачица

О Б А В Е Ш Т А В А

ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА

О ИЗЛАГАЊУ ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА

Овим путем обавештавају се грађани општине Ковачица О ИЗЛАГАЊУ НА УВИД ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА, који ће се вршити у Услужном центру Општинске управе, приземље зграде Скупштине општине Ковачица, сваког радног дана и суботом од 08,00 до 16,00 часова, до закључења бирачког списка 28. фебруара 2014. године до 24,00 часа. Грађани ће увид вршити путем одговарајуће рачунарске опреме, која ће им бити стављена на располагање. У наведеном периоду бирачи ће моћи да предлажу упис, допуне или исправке бирачког списка на начин утврђен законом, тј. да од Општинске управе захтевају доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку.

Од 01. марта 2014. године, па до 12. марта 2014. године до 24,00 часа, односно 72 часа пре дана одржавања избора, решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Министарство правде и државне управе.

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилаже овлашћење и потребни докази.

Бирачи који имају боравиште у иностранству могу поднети захтев за упис у бирачки списак податка о томе да ће гласати у иностранству. Захтев могу поднети преко дипломатско-конзуларног представништва Министрству правде и државне управе, најкасније до 22. фебруара  2014. године до 24,00 часа. Бирач овај захтев може поднети и у земљи, Општинској управи где има пребивалиште.

Чланом 15. Закона о јединственом бирачком списку („Сл.гласник РС“ бр. 104/2009 и 99/2011), грађанима је омогућено да гласају  и према месту боравишта у земљи. Ово право бирачи могу да остваре подношењем захтева Општинској управи општине Ковачица за упис овог податка у бирачки списак, најкасније до 22.02.2014. године до 24,00 часа (соба бр.18).

Р У К О В О Д И Л А Ц

Зденко Сокол, дипл. правник