Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Održan je prvi sastanak projektnog tima – Exchange 4

 13. februara 2014. godine sa početkom u 10h održan je prvi inicijalni sastanak projektnog tima, koji je zadužen za rad na projektu “Podržavanje socio-ekonomskog razvoja kroz efikasno upravljanje imovinom”.Ovaj projekat  je odobren u okviru Exchange 4 programa, koji je finansiran od strane Evropske unije. Time je zvanično započet rad na realizaciji projekta, koji će trajati 12 meseci.

Na sastanku su bili prisutni Danka Grozdanović – načelnik Opštinske uprave Kovačica, Marinko Čobanin – javni pravobranilac, Marija Benka Hrješik – načelnik Odeljenja za privredu i LER i menadžer projekta, Daniel Magdu – finansijski menadžer projekta, partneri na projektu iz Alibunara, Višnja Stefanović Diklić – načelnik Opštinske uprave Alibunar i koordinator projekta i Borislav Vulić – administrator projekta, zatim Natalija Milojević – ekspert za upravljanje imovinom i Zoran Klinčarski – Trener za GIS, koji su oboje spoljni saradnici na projektu, kao i  Mariana Gajan Venjarski i Sabina Kiš koje su saradnici na projektu.

Na sastanku su posle predstavljanja prisutnih, uručena rešenja o imenovanju projektnog tima projekta. Zatim su se vodile diskusije o vodećim principima projekta, odgovornostima i ulogama nosioca projekta, partnera i spoljnih saradnika, o predstojećim radnim aktivnostima u sledeća 3 meseca, o formiranju opštinskih tela za upravljanje imovinom, o predstojećim obukama, budžetu projekta i predstavljen je softver GIS.