Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Novi konkursi Sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Sekretarijat za privrdu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisuje sledeće konkurse:

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRADOVIMA I OPŠTINAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANјE PROJEKATA U      OBLASTI AFIRMACIJE SEOSKIH SREDINA KAO TURISTIČKOG POTENCIJALA – „SELO SA RAZGLEDNICE”.

– K O N K U R S ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA/UDRUŽENјIMA GRAĐANA ZA PODRŠKU PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA UDRUŽENјA ŽENA NA SELU U AP VOJVODINI SA CILjEM EKONOMSKOG OSNAŽIVANјA ŽENA U RURALNIM SREDINAMA.

– K O N K U R S ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA/UDRUŽENјIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANјE PROJEKATA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA.

– K O N K U R S ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANјE PROJEKATA NAMENјENIH PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA UDRUŽENјA ŽENA NA SELU U AP VOJVODINI SA CILjEM PROMOCIJE LOKALNIH MANIFESTACIJA KAO TURISTIČKE PONUDE U RURALNIM SREDINAMA.

Opširnije na www.spriv.vojvodina.gov.rs