Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Subvencija za samozapošljavanje

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisuje JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM LICIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZASAMOZAPOŠLjAVANјE U AP VOJVODINI U 2014. GODINI.

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošlјavanje predstavlјa osnov za dobijanje de minimis državne pomoći. Pokrajinskim akcionim planom zapošlјavanja za AP Vojvodinu u 2014. godini, zarealizaciju programa i mera aktivne politike zapošlјavanja planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 300.000.000,00 dinara.

Subvencija za samozapošlјavanje (dalјem tekstu: Subvencija) dodelјuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, a u cilјu obavlјanja novoregistrovane delatnosti na teritoriji AP Vojvodine.

Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži u skladu sa zakonom svako pojedinačno podnosi zahtev za samozapošlјavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 160.000,00 dinara.

U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za korišćenje subvencije.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENјE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo podnošenja zahteva za dodelu subvencije za samozapošlјavanje se ostvaruje pod uslovom da je lice:

1. prijavlјeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošlјavanje (u dalјem tekstu: Nacionalna služba), na teritoriji AP Vojvodine, i 2. završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije.

Pravo na subvenciju za samozapošlјavanje ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:

– za obavlјanje delatnosti individualnog polјoprivrednog gazdinstva, zadruge i udruženja,

– za obavlјanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglјa, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i
klađenja – šifre 02.0, 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6,035.14, 35.23, 49.32, 92.0 i 96.09;

– ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu zasamozapošlјavanje;

– ukoliko lice nije ispunilo raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi ili Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošlјavanje i ravnopravnosti polova.

 

Dokumentacija za podnošenje zahteva

– zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;

– dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe

Detaljnije možete pogledati OVDE.