Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javna rasprava – strategija razvoja turizma 2014-2020

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da uzmete aktivno učešće u Javnoj raspravi u okviru procesa izrade STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE KOVAČICA za period 2014 – 2020.

Nakon Odluke Opštinskog veća o pokretanju postupka, tim za izradu je otpočeo sa aktivnostima, te se tako danas pred Vama nalazi Nacrt teksta Strategije razvoja turizma opštine Kovačica 2014 – 2020. U nameri da za naše građane obezbedimo što sadržajniji dokument, u toku izrade smo u velikoj meri sarađivali sa predstavnicima javnog, privatnog i nevladinog sektora, te smo tako, uvažavajući njihove predloge, došli do ove faze. Sada Vas molimo da sa pažnjom pročitate dokument i date Vaše eventualne predloge/sugestine za izmene i dopune.Javna rasprava je otvorena mesec dana, zaključno sa 11. 05. 2014. godine, a Vaše predloge možete slati u pismenoj formi, na priloženom obrascu, na e-mail adresu: razvoj@kovacica.org.

SRT javna rasprava

Obrazac komentara SRT javne rasprave