Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Banatska tura- rumunski i srpski Banat

 Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat u okviru projekta „Oživljavanje prekograničnog turizma kroz inovativne usluge u korist lokalnih zajednica – BanaTour“ iz Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija realizovao je Prekograničnu pilot turu u periodu 10.-11. aprila 2014. godine. Kao predstavnik Opštine Kovačica, na ovoj turi je učestvovala Mariana Gajan Veňarský, stručna saradnica za turizam u Odeljenju za privredu i LER.

Deo itinerera sa rumunske strane je organizovao parner na projektu Institut TehImpuls iz Temišvara. Oni su organizovali posetu muzeju-pozorištu u gradiću Oravici, vožnju vozom na pruzi tzv. Banatski Semeringen, posetu pećini Dry Ponor i posetu gradiću Berzeska na obali Dunava. Sa srpske strane posećeni su Bela Crkva, Vršac (vinarija Vinik), Kovačica (Galerija naivne umetnosti), Ečka (Kaštel Ečka) i Zrenjanin. U ovoj turi su učestvovali zaposleni iz RRA Banat i TehImpuls Instituta, predstavnici pojedinih opština iz srpskog i rumunskog Banata i predstavnici medija.

 U poseti Galeriji naivne uemtnosti u Kovačici