Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Prezentovana krajnja verzija Strategije razvoja turizma opštine Kovačica 2014-2020

alt

altJuče, 14.05.2014. godine je u velikoj sali SO Kovačica održana prezentacija krajnje verzije Strategije razvoja turizma opštine Kovačica 2014-2020. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, mesnih zajednica, domova kulture, turističke organizacije, opštinske biblioteke, udruženja građana… koji su i učestvovali u izradi same strategije. Bili su tu i predstavnici RCR Banat, koji su bili mentori na projektu izrade Strategije razvoja turizma.

Sredstva za izradu ove strategie obezbeđena su po konkursu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Proces izrade je trajao 8 meseci. Korišćenja je metodologija izrade strateškog dokumenta koja se koristi u EU sa principima: od pojedinačnog ka opštem, odozdo na gore i princip javnosti. Teskt strategije je završen početkom aprila, od 11.04.-11.05.2014. je bio javni uvid u Strategiju razvoja turizma opštine Kovačica, koja se nalazila na internet stranici Opštine Kovačica i tokom koga su svi građani mogli da je pogledaju i da daju svoje sugestije i komentare.

Sada predstoji usvajanje Strategije razvoja turizma oštine Kovačica na prvoj sledećoj Skupštini Opštine Kovačica, a nakon toga može početi realizacija izabranih prvih TOP 5 projekata iz akcionog plana Strategije.