Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Konkurs – službena upotreba jezika

Pokrajinski sekretarijat obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice raspisuje  Konkurs  za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma manjinskih nacionalnih zajednica za 2014. godinu.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do 15. juna 2014. godine.

Tekst konkursa
Prijava