Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje o prijemu zahteva za izmenu i dopunu rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i skladištenje inertnog i neopasnog otpada

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu Zahteva za izmenu i dopunu rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i skladištenje inertnog i neopasnog otpada (rednog broja 2) od strane operatera „BANAT METAL“ DOO Industrijsko naselje bb Debeljača.

Aktivnosti koje ovaj operater preduzima je upravljanje inertnim i neopasnim otpadom (sakupljanje i skladištenje) – k.p. top. broj 3644/7 KO Debeljača.Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 06.07.2014. godine.Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u zgradi SO Kovačica, Maršala Tita 50 Kovačica, kancelarija 6 od 10-14 časova.