Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Opština raspisala konkurse za zapošljavanjanje pripravnika i javne radove

alt

altOpština Kovačica i Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova u saradnji sa NAcionalnom službom za zapošljavanje su raspisali 2 konkursa za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja. Ove godine je to:

– zapošljavanje pripravnika: Konkurs pripravnici i Obrazac pripravnici

– sprovođenje javnih radova: Konkurs javni radovi i Obrazac javni radovi

Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju: organi jedinice lokalne samouprave (budžetski direktni i indirektni korisnici), javne ustanove i javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge i udruženja građana.

Rok za dostavljanje zahteva za konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi”.