Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Sastanak sa RTV OK

27. avgusta 2014. godine je u Opštini Kovačica održan sastanak sa predstavnicima lokalne televizije Rtv OK. Na tom sastanku su prisustvovali Marija Benka Hrješik – menadžer projekta, Daniel Magdu – finansijski menadžer projekta, Sabina Kiš – član radne grupe za upravljanje imovinom, Ana Suhanek i Tatjana Bovđiš, predstavnice televizije. Tema sastanka bio je dogovor oko sadržaja priloga kojima će Rtv OK ispratiti realizaciju projekta “Podržavanje socio-ekonomskog razvoja kroz efikasno upravljanje imovinom” u okviru Exchange 4 programa i terminima emitovanja istih.