Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Aktuelni konkursi Razvojnog fonda AP Vojvodine

Razvojni fond AP Vojvodine trenutno ima sledeće konkurse po kojima su sredstva obezbeđena, a i dalje se primaju zahtevi potencijalnih korisnika:

  • konkurs za dodelu dugoročnih kredita za poljoprivredu
  • konkurs za dodelu dugoročnih kredita za razvoj prehrambeno-prerađivačke industrije
  • konkurs z adodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza
  • konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva
  • konkurs za dodelu kreditnih sredstava na ime predfinansiranja aktivnosti u realizaciji projekata pretpristupne pomoći Evropske unije – “IPA”.
Opština Kovačica će u saradnji sa Razvojnim fondom AP Vojvodine početkom novembra organizovati prezentaciju gore pomenutih kredita, pa tom prilikom pozivamo sve zainteresovane privrednike i poljoprivrednike opštine Kovačica da prisustvuju toj prezentaciji.
Na sajtu Razvojnog fonda AP Vojvodine http://www.rfapv.rs/index-4.html dostupni su aktuelni konkursi kao i neophodna konkursna dokumentacija.