Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Licitacija poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Poštovani poljoprivrednivi obaveštavamo vas da će se licitacija poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini održati u zgradi Mesne zajednice Kovačica, ulica Masarikova 69

, i to:

1. K.O. Crepaja dana 12.11.2014. godine sa početkom u 9.00 časova,

2. K.O. Kovačica dana 12.11.2014. godine sa početko u 11.00 časova,

3. K.O. Uzdin dana 12.11.2014. godine sa početkom u 13.00 časova,

4. K.O. Idvor dana 12.11.2014. godine sa početkom u 14.00 časova,

5. K.O Debeljača dana 13.11.2014. godine sa početkom u 9.00 časova,

6. K.O. Padina dana 13.11.2014. godine sa početkom u 11.00 časova,

7. K.O. Samoš dana 13.11.2014. godine sa početkom u 13.00 časova

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 15 sati, dana 10.11.2014. godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave Opštine Kovačica do navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja.

Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima, koja su predmet izdavanja u zakup, može se izvršiti u zgradi Opštine Kovačica, u kancelariji br. 22, svakog radnog dana od 9.00 do 15 časova.

Kontakt osoba Kristijan Vinka, tel 013/662-522.

Oglas – Javna licitacija poljoprivredno zemljište državna svojina