Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

IS DOS konferencija 2014.g.

Dana 28.i 29.oktobra 2014. godine u Centru Sava u Beogradu održana je Konferencija posvećena Informacionom sistemu državnih organa Republike Srbije i E-Government tehnologijama.Konferencija je organizovana u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu.Konferenciji je prisustvovala samostalni stručni saradnik za AOP Nikoleta Šimak ispred Opštinske uprave Kovačica.

Cilj konferencije je da se unapredi komunikacija građana i lokalne samouprave i podigne kvalitet i broj korisnika elektronskih servisa e-Uprave.Ova konferencija je prva i jedina koja okuplja profesionalce koji se bave razvojem informacionog sistema državnih organa, lokalne uprave i javnih službi, na kojoj se prezentuju tekući projekti koji se realizuju u organima i organizacijama javnog sektora.