Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javni uvid izmena i dopuna plana detaljne regulacije za vetropark “Kovačica”

Izlažu se na javni uvid Izmene i dopune Plana detaljne regulacije za vetropark “Kovačica” – Nacrt Plana (u daljem tekstu Nacrt Plana) koje se odnose na kompletan obuhvat Plana detaljne regulacije za vetropark “Kovačica” (“Sl. list opštine Kovačica ” br. 20/12).

Strateški plan razvoja 2010-2015