Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Pokrajinski sekretarijat za ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselјa. Ukupna sredstva koja se dodelјuju po ovom Konkursu iznose 40.000.000,00 dinara. Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodelјenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

Cilјevi konkursa usmereni su na:

– podsticanje razvoja ruralnih sredina

– oživlјavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta

– iniciranje procesa pobolјšanja demografske strukture kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti

– povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti

Prijave na Konkurs će se primati do 15. januara 2015. godine.

Uslove konkursa i kompletnu konkursnu dokumentaciju možete pogledati na sajtu: www.ravnopravnost.org.rs ili na sledećim linkovima:

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava

Odluka o raspisivanju konkursa

Prijava na konkurs