Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Završene su obuke za GIS softver

U Opštini Kovačica su završene obuke za rad sa GIS-om. Predstavnici iz svih odeljenja Opštine su obučeni da ažuriraju bazu podataka u MapInfo programu. Održano je ukupno 15 radionica i obuka. Na kraju obuke polaznicima su uručeni sertifikati.

Webgis Opštine Kovačica je već postavljen na Internet i spreman za korišćenje.

Trenutno je u izradi brošura koja će sadržati sve bitne informacije o projektu, o webgis-u i o njegovom korišćenju.