Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Kontakt

Седиште општине Ковачица, улица Маршала Тита  бр. 50 26210 Ковачица.

Матични број општинске управе  је : 08154295

ПИБ је : 100988231

Скупштина општине

Телефон : 013/661-122 lok 117

Електронска пошта : dusanka.aleksic@kovacica.org

Општинско веће

Телефон : 013 661 122 lok 112

Oпштинскa управa

Телефон : 013/661-122 lok 107

Електронска пошта : danka.grozdanovic@kovacica.org

Председник општине

Телефон : 013 661 122 lok 112

Електронска пошта : predsednik@kovacica.org

Одељење за општу управу и  заједничке послове

Телефон : 013/661 122 лок 107

Е-mail : zdenko.sokol@kovacica.org

Одељење за друштвене делатности

Телефон : 013/661 122 lok 104

Е-mail : jarmila@kovacica.org

Одељење за привреду и локални економски развој

Телефон : 013/661-122 лок 130

Е-mail : marijabh@kovacica.org

Одељење за   финансије, буџет и локалну пореску администрацију

Телефон : 013 661 122 лок  106

E-mail : zariclj@kovacica.org

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналну делатност, заштиту животне средине, саобраћај и енергетику, имовинско-правне и инспекцијске послове

Телефон : 013 661 122 лок 126

E-mail : urbanizam@kovacica.org

Јавно правобранилаштво

Телефон : 013/661 122 лок  230

Е-mail : javno.pravobranilastvo@kovacica.org

 

Служба за информисање

Телефон: 063/564-547

Е-mail: opstinakovacicamediji@gmail.com

Централа

Телефон: 013 661 122

Телефон/факс: 013 661 047

 

За вршење одређених послова општинске управе утврђених Законом, Статутом и  Одлуком  у саставу Одељења за општу управу и заједничке послове налазе се и месне канцеларије :

 

1.  Месна канцеларија , за насељено место Падина, ул. Трг Ослобођења  број 9,

еmail : mkpadina@kovacica.org

телефон 013/667-207;

2.  Месна канцеларија , за насељено место Дебељача, ул. Серво Михаља  број 31,

еmail : mkdebeljaca@kovacica.org

телефон 013/664-018;

3.  Месна канцеларија , за насељено место Црепаја, ул. Трг Ослобођења  број  5,

еmail : mkcrepaja@kovacica.org

телефон 013/671-215;

4.  Месна канцеларија , за насељено место Уздин и Путниково, ул. Трг Ослобођења број  бб,

еmail : mkuzdin@kovacica.org

телефон 013/673-111;

5.  Месна канцеларија , за насељено место Самош, ул. Маршала Тита  број  21,

еmail : mksamos@kovacica.org

телефон 013/675-101;

6.  Месна канцеларија , за насељено место Идвор, ул. Владе Иванова  број  48,

еmail : mkidvor@kovacica.org

телефон 013/676-114;