Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Opština Kovačica kupila dve auto čistilice

Sa ciljem čistijih i sređenijih ulica, Opština Kovačica je nabavila dve auto čistilice, koje će od sada raditi na održavanju trotoara, parking prostora I ostalih javnih površina. Opština Kovačica je za njih izdvojila 9 miliona dinara.

Auto čistilica je mašina – usisivač koji sakuplja lišće, prašinu I sitnije kamenje. Na taj način se poboljšava higijena manjih gradova i naselja. Maksimalna transportna brzina ove auto čistilice je 50 km/h, a maksimalna brzina čišćenja 16 km/h unapred i 6,5 km/h unazad. Pogodna je za kipovanje u kontejnere. Mašina pomaže da naselja budu čistija i lepša, a ekološki čistija i zdravija sredina doprinose i povećanju turističkog prometa u našoj sredini.

Za rad na ovim mašinama zadužena su JKP Elan Kovačica i Rad Crepaja.

izvor:www.rtvok.com