Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA raspisuje Javni poziv za podnošenje predloga projekata za godišnji konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Predmet oglašavanja
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj sledeće:

1.Prevencija institucionalizacije i deinstitucionalizacija
2.Poboljšanje pristupačnosti

3.Usluge podrške za samostalan život osoba sa invaliditetom

Podnosioci predloga projekata mogu biti isključivo:
1.Registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji
2.Udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta.

Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od raspisivanja konkursa do 13.03.2015. godine.

Ostala pravila konkursa, uputstvo, kao i dodatne informacije za podnosioce prijava mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja http://www.minrzs.gov.rs ili pozivom na brojeve telefona: +381 11 2646 096 i +381 11 3620 928.

Detaljnije