Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Stalni otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA raspisuje:

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za stalni otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Predmet oglašavanja

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj:
1.Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja
2.Unapređenje prostorno tehničkih uslova rada organizacija osoba sa invaliditetom
3.Izjednačavanje mogućnosti i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom
Sredstva za Stalni otvoreni konkurs obezbeđena su u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Podnosioci prijava
Podnosioci predloga projekata mogu biti isključivo:
1.registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji;
2.direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta.

Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od raspisivanja konkursa do 27.11.2015. godine.

Ostala pravila konkursa, uputstvo, kao i dodatne informacije za podnosioce prijava mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja http://www.minrzs.gov.rs ili na na telefone: + 381 11 26 46 096 i + 381 11 36 20 928.

Detaljnije