Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Novi konkursi za preduzetnike i privredna društva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA raspisala je sledeće konkurse:

Prvi konkurs je namenjen preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima i prijava traje do 8.maja 2015. godine.
Drugi konkurs je namenjen privrednim društvima i traje do 1. septembra 2015.godine,odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u Budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu.