Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

RADNOM PRAKSOM DO NOVIH RADNIH MESTA U JUŽNOM BANATU

Opština Kovačica je partner na projektu “Radnom praksom do novih radnih mesta u Južnom Banatu“ koji je Ministarstvo omladine i sporta odobrilo je Gradu Pančevu. Projekat realizuje Grad Pančevo kao nosilac projekta, u saradnji sa RCR Banat i opštinama Plandište i Kovačica, a po raspisanom Javnom konkursu za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.

Osnovni cilј projekta je smanjenje dugoročne nezaposlenosti i povećanje zapošlјivosti mladih u južnom Banatu pomoću neformalnog obrazovanja, a kroz saradnju i umrežavanje sa poslodavcima i drugim relevantnim akterima.

Smanjenje nezaposlenosti mladih i otvaranje novih radnih mesta predstavlјaju jedan od prioriteta razvoja naših lokalnih zajednica. Osnovni instrument za rešavanje tog problema leži u povećanju zapošlјivosti mladih koje se ostvaruje obrazovanjem mladih prema tržišnim potrebama poslovnog sektora, unapređenju njihovih znanja i veština iz različitih oblasti i podsticanju preduzetništva. Naš projekat teži da uspostavi mehanizam koji pospešuje zapošlјivost mladih kroz međusektorsku saradnju, a time unapređujući njihov kvalitet života i podstičući ih da ostanu u svojoj lokalnoj zajednici.

Realizacijom ovog projekta kroz obuke koje su prilagođene potrebama poslodavaca i plaćenu radnu praksu će se povećati stepen zapošlјivosti 70 nezaposlenih mladih lica sa teritorije južnog Banata i dati doprinos smanjenju nezaposlenosti ove cilјne grupe. Sa druge strane, putem plaćene radne prakse, pomoći će se i poslovnoj zajednici u pronalaženju i osposoblјavanju adekvatne radne snage, kroz preuzimanje dela poslovnog rizika.

https://www.facebook.com/MinistarstvoOmladineISporta?fref=ts

https://www.facebook.com/pages/Mladi-su-zakon-Ministarstvo-omladine-i-sporta/255144487831836?fref=ts