Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje o donetom rešenju

Opštinska uprava Kovačica, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove na osnovu člana 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 88/10) objavljuje

OBAVEŠTENJE

o donetom rešenju o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada- drvenih paleta, operatera „NOVI DOM-PROMET AD DEBELJAČA OGRANAK ZA RECIKLAŽU DRVENIH PALETA „RECYCLO-PAL““ Industrijska bb, Debeljača.

Operater „NOVI DOM-PROMET AD DEBELJAČA OGRANAK ZA RECIKLAŽU DRVENIH PALETA „RECYCLO-PAL““ iz Debeljače, ulica Industrijska bb, Debeljača, podneo je zahtev za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman otpada koji je klasifikovan kao otpad koji nije opasan indeksnog broja 20 01 38 neopasan otpad- drvo u postrojenju u Debeljači, Industrijska bb na katastarskoj parceli 3755/3 K.O. Debeljača.Donetim rešenjem utvrđeni su uslovi za rad postrojenja, odnosno obaveza operatera da pri obavljanju navedene delatnosti primeni važeće tehničke normative i standarde za korišćenje i održavanje ove vrste objekata i opreme, odnosno mere zaštite utvrđene usvojenim Radnim planom postrojenja.

{jcomments off}