Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javni uvid u plan generalne regulacije naselja Kovačica

Na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik Republike Srbije” br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14 ) Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove Opštine Kovačica

 

OGLAŠAVA

IZLAGANJE NA RANI JAVNI UVID

PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA KOVAČICA

Izlaže se na rani javni uvid Plan generalne regulacije naselja Kovačica (u daljem tekstu Plan).

Rani javni uvid Plana održaće se u trajanju od 15 dana, od 19. avgusta do 02. septembra 2015. godine.

 

Plan biće izložen na rani javni uvid, u prostorijama zgrade Opštine Kovačica, ul. Maršala Tita br.50, u holu na drugom spratu i u kancelariji br.29 zgrade Opštine Kovačica, svakog radnog dana od 900 do 1500 časova.

 

Plan biće dostupan na uvid zainteresovanoj javnosti, u digitalnom obliku, u toku trajanja ranog javnog uvida, na zvaničnoj internet adresi Opštine Kovačica (www.kovacica.org).

 

Primedbe i sugestije na izloženi Plan zainteresovana pravna i fizička lica, mogu podneti u pisanom obliku na pisarnici Opštine Kovačica ul. Maršala Tita br. 50 u Kovačici, u toku trajanja ranog javnog uvida.

 

Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona 013/661-122, lokal 123.