Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

PRVA POSETA DELEGACIJE AMBASADE RUMUNIJE OPŠTINI KOVAČICA

Dana 17.11.2015. Opštinu Kovačica posetila je delegacija Ambasade Rumunije u Srbiji na čelu sa njegovom Ekscelencijom Ambasadorom Danielom Banuom.

Delegaciju Ambasade Rumunije činili su i Generalni Konzul Rumunije Dan Konstantin, Oana Firanesku sekretar Ambasade  zadužena za politička pitanja i institucionalnu saradnju, Stefan Imre savetnik ministra za ekonomska pitanja i međunarodnu ekonomsku saradnju.

Ambasador Rumunije izrazio je zadovoljstvo u odnosu na inicijativu i otvorenost od strane delegacije Opštine Kovačica, zbog čega se i odazvao brzo pozivu, te se zahvalio na tome delegaciji Opštine Kovačica u sastavu Jan Husarik predsednik opštine, Jan Paul podpredsednik, Zoran Savanov predsednik Skupštine Opštine i Milan Garašević pomoćnik predsednika opštine.

Tokom posete bile su obrađene teme koje se tiču mogućnosti kulturne, ekonomske i institucionalne saradnje opštine Kovačica sa rumunskom stranom, a i drugih oblasti od interesa i značaja za građane ove opštine.

Obe delegacije posetile su i dom kulture ,,Dojna,, iz Uzdina, crkvu ,,Sveti Đorđe,, i istomenu osnovnu školu . Zajedno sa predstavnicima ovih institucija, a i mesne zajednice, sagledane su potrebe i planovi od najvećeg značaja za dalji razvoj vitalnih oblasti ovog sela. Njegova Ekscelencija je izjavio zadovoljstvo visokim stepenom tolerancije i primernih međuetničkih odnosa u ovoj opštini, i zahvalio  Opštini Kovačica na zaštiti prava i očuvanju etničkog identiteta Rumuna koji žive na teritoriji ove opštine a naročito naselja Uzdin. Ambasador je dalje naveo da će ovu svoju pozitivnu ocenu preneti sa zadovoljstvom i drugim diplomatskim predstavništvima a posebno mađarskom i slovačkom kolegi, složivši se sa predlogom rukovodilaca Opštine da se u skorijoj budućnosti organizuje zajednički sastanak sa sve tri diplomatske misije, ovde u Kovačici u vidu formiranja zajedničke saradnje na polju podrške ekonomskom, kulturnom i duhovnom razvoju naše zajednice. Ambasada Rumunije će stojati na raspolaganju,  u vezi tehničke pomoći oko konkurisanja u okviru programa prekogranične saradnje Srbija-Rumunija,  kao i oko pronalaženja rešenja za finansiranje RTV Kovačica, pri čemu se očekuje i podrška ambasada Slovačke i Mađarske.