Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje o podnetom zahtevu za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada

OPŠTINA KOVAČICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost,

zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,

imovinsko pravne i inspekcijske poslove

Broj: 501-51/14-04

Dana: 08.12.2015.

 

OBAVEŠTENJE

o podnetom zahtevu za izdavanje  dozvole za tretman neopasnog otpada –otpadna jestiva, biljna ulja i masti operateru – „KOVAKO“ doo Kovačica

 

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove na osnovu člana 63. stav 2. i člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („ Sl. gl. RS“, broj 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za  tretman neopasnog otpada – otpadna jestiva biljna ulja i masti, operateru „KOVAKO“ doo iz Kovačice ul.Bratstva jedinstva 102.

Nadležni organ obaveštava javnost da je privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge  „KOVAKO“ doo iz Kovačice ul.Bratstva jedinstva 102, registrovano kod APR sa matičnim brojem 08582068 i šifrom pretežne delatnosti 3832- Ponovna upotreba razvrstanih materijala, podnelo zahtev ovom organu dana 05.11.2014.g., a u potpunosti je dostavio zakonom propisanu dokumentaciju dana 07.12.2015.g.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 15.12.2015. godine lično u kancelariju broj 6 u prizemlju Opštine Kovačica, ili na e-mail : ranko.stojanovic@kovacica.org

Uvid u podneti zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove, ul. Maršala Tita 50, Kovačica, kancelarija broj 6, svakog radnog dana u periodu od 10:00h do 14:00h.