Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Licitacija državnog zemljišta

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08 i 41/09) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.list opštine Kovačica» broj 14 /15), predsednik opštine Kovačica je dana 07.12.2015. godine, doneo odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u  opštini Kovačica.

Kompletnu odluku kao i pravilnik licitacije možete preuzeti u PDF formatu.