Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje o donetom rešenju o izdavanju dozvole za tretman neopasnog otpada

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA

OPŠTINA KOVAČICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost,

zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,

imovinsko pravne i inspekcijske poslove

Dana: 16.12.2015. godine

Kovačica

 

Opštinska uprava Kovačica, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove na osnovu člana 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 88/10) objavljuje,

 

OBAVEŠTENJE

 o donetom  Rešenju o izdavanju  dozvole za tretman neopasnog otpada – otpadna, jestiva, biljna ulja i masti u postrojenju na lokaciji sedišta operatera „KOVAKO“ doo Kovačica.

 

Operater „KOVAKO“ doo iz Kovačice, ulica Bratstva jedinstva br. 102, podneo je zahtev za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada  u postrojenju MINI POGON za tretman  neopasnog otpada – otpadna, jestiva, biljna ulja i masti procesom kavitacije u Kovačici  Bratstva jedinstva 102  na katastarskoj parceli 3198/3 K.O. Kovačica.

U sprovedenom postupku  i dostavljenoj dokumentaciji doneto je Rešenje broj 501-51/14-04 od 16.12.2015. godine, kojim se operateru: privrednom društvu  „KOVAKO“ doo  iz Kovačica sa sedištem u ulici Bratstva jedinstva broj 102, izdaje  dozvola za tretman neopasnog otpada na lokaciji sedišta operatera, a  sve  na osnovu čl. 59., 60. i 64. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 88/10).

Uvid u izdatu dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Opštinske uprave Kovačica, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove, u vremenu od 10:00h do 14:00h.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 69.stav 1. Zakona o upravljanju otpadom  („Službeni glasnik RS“ br. 36/09 i 88/10).

 

                                                                                              Važi do 30.12.2015.g.