Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Poboljšanje usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u Kovačici

Opština Kovačica je 20. 12. 2015. godine potpisala ugovor sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji za projekat pod nazivom ‘’Poboljsanje usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u Kovačici’’ koji će biti  sufinansiran iz sredstava EU u okviru programa ”Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz uvođenje raznovrsnih socijalnih usluga u zajednici”. Projekat će se realizovati u parterstvu sa Centrom za socijalni rad “Kovačica”.

U okviru projekta će se uspostaviti nova usluga socijalne zaštite “Dnevni boravak za mlade sa invaliditetom”. Usluga će se pružati u prostoru koje je u vlasništvu Opštine Kovačica (Zvonarev dom) koji će prethodno biti renoviran i opremljen u tu svrhu. Prostor se nalazi u centru grada i imaće svu potrebnu infrastrukturu i odgovarajuće rampe za korisnike čime će im biti omogućen pristup objektu Dnevnog boravka.

Usluga “Dnevni boravak” će pružati struktuirane aktivnosti kojima se omogućavaju samostalnost, razvoj i održavanje socijalnih, kognitivnih i fizičkih funkcija korisnika. Svrha je da se kroz naučeno omogući korisnicima da svoje potrebe zadovolje u sredini u kojoj žive, u svom prirodnom okruženju. Na osnovu utvrđenih kriterijuma će se odabrati direktni korisnici usluge 10 mladih sa invaliditetom od 15 do 30 godina (pet osoba muškog pola i pet osoba ženskog pola). Rad u Dnevnom boravku  sprovodi se i kreira individualno zavisno od individualnih potreba lica sa invaliditetom.

S obzirom da deca i mladi sa invaliditetom teritorije opštine Kovačica koriste samo primarnu  zdravstvenu zaštitu, kroz uvođenje nove usluge socijalne zaštite “Dnevni boravak za mlade sa invaliditom”  poboljšaće se njihove psihofizičke sposobnosti i omogućiti njihova lakša inkluzija u zajednicu. Projekat uvođenja usluge socijalne zaštite Dnevni boravak podrazumeva edukaciju zaposlenih  kroz akreditovani program za uspostavljanje i pružanje usluge ‘’Dnevnog boravka”. Takođe će proći obuke o strategijama “kopinga” gde će dobiti niz smernica za rešavanje problema i prepreka u svakodnevnom životu/radu sa licima sa invaliditetom. Projekat će  trajati 24 meseca nakon čega će Opština Kovačica nastaviti da pomaže finansiranje usluge za najugroženiju grupu dece i mladih sa invaliditetom sa svoje teritorije. Projekat je vredan 173 hiljade evra, od čega EU finansira 90% odnosno 156 hiljada evra a ostalo je doprinos opštine 10% odnosno 17 hiljade evra. Opština Kovačica na ovaj način pomaže inkluziju socijalno najugroženijih grupa i kreira uslove za poboljšan kvalitet života i poboljšanje i očuvanje pre svega zdravlja dece i mladih koji žive na teritoriji opštine Kovačica.