Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Program popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji opštine Kovačica

Na osnovu predloga Programa popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji opštine Kovačica donet je Program popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji opštine Kovačica.

Ovim programom utvrđuju se zone, odnosno celine i dinamika popisa nezakonito izgrađenih objekata za koje nije podnet zahtev za legalizaciju objekata u skladu sa ranije važećim zakonskim propisima kojima je bila uređena legalizacija objekata na teritoriji opštine Kovačica a koji su vidljivi na satelitskom snimku teritorije Republike Srbije iz 2015. godine.