Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Poziv za dostavljanje projektnih predloga na program Movements Across Borders

FONDACIJA SCHÜLER HELFEN LEBEN SARAJEVO otvorila je I poziv za dostavljanje projektnih predloga na program Movements Across Borders „MAB“ za 2016. godinu, koji je fokusiran na osnaživanje, povezivanje i zajednički angažman mladih osoba iz Bosne i Hercegovine i Srbije.

Omladinska Fondacija SHL – Učenici pomažu život, osnovana je od strane nemačkih učenika početkom 90-ih godina s ciljem pružanja pomoći mladima u zemljama bivše Jugoslavije koje su bile pogođene ratom. SHL i danas svoje programe realizuje s ciljem razvijanja kapaciteta mladih, koji će im omogućiti pozitivan društveni angažman, i motivisati ih na aktivno uključenje u donošenje odluka u zajednici.

Informacije o programu Movements Across Borders (MAB)
Fondacija SHL će kroz program MAB izdvojiti finansijska sredstva za podršku zajedničkih projekata mladih iz BiH i Srbije. „MAB“ ima za cilj ojačati saradnju i međusobno poverenje između mladih iz Bosne i Hercegovine i Srbije kroz pripremu i realizaciju zajedničkih aktivnosti iz oblasti omladinskog angažmana, koje sadrže komponentu grassroots pristupa. Ciljna grupa Programa su mladi u starosti od 14 do 28 godina, koji su aktivni u nekoj neformalnoj grupi ili omladinskoj organizaciji.

Glavni ciljevi Programa su:
•    Uspostavljanje, ili daljnji razvoj zajedničkog socijalnog (društvenog) angažmana između mladih iz BiH i Srbije starosti od 14 do 28 godina;
•    Promovisanje aktivizma mladih kroz zajedničke grassroots aktivnosti koje doprinose solidarnosti, multikulturalnosti, multietničnosti i toleranciji mladih;
•    Uspostavljanje društvene kohezije i kulturne razmene mladih koja omogućava mladim osobama da pokažu svoju kreativnost i inovativnost;
•    Kreiranje prostora za mlade u kojem će moći realizovati svoje aktivnosti;
•    Aktivizam i volonterizam mladih;
•    Razvoj lokalne zajednice kroz grassroots pristup.

Što su grassroots aktivnosti?
Grassroots aktivnosti imaju za cilj razvoj zajednice, kroz stvaranje grupa istomišljenika koje se formiraju oko zajedničkog interesa, ili rešavanja zajedničkog problema. Grassroots grupe se najčešće formiraju na lokalnom nivou i obično nisu pod kontrolom bilo koje političke stranke. Pokret  čine građani – volonteri, koji izdvajaju svoje vreme i resurse za rešavanje problema oko kojeg su se okupili. Grassroots aktivnosti mogu biti:
Uređenje napuštenog objekta u lokalnoj zajednici, čijim uređenjem mladi dobijaju prostor za  provođenje svog slobodnog vremena kroz održavanje radionica, priredbi ili sličnih kulturnih dešavanja.

Uspostavljanje pokreta koji će se baviti organizacijom festivala mladih za neafirmirane umjetnike, a  koji će kroz realizaciju festivala široj javnosti predstaviti svoj rad i time doprineti unapređenju kulturnog života u zajednici.

Pokret koji okuplja progresivne aktiviste koji će kroz demonstracije, performanse, razne ulične aktivnosti, flash mob akcije, kampanje, lobirati za rešavanje različitih problema s kojima se susreću mladi.

Jačanje volonterizma kroz različite socijalne aktivnosti, primjerice, programe podsticanja pomoći osobama s posebnim potrebama, ugroženih i marginalizovanih skupova u društvu.

Kakve projektne ideje podržava Fondacija SHL kroz program MAB?
Fondacija SHL će podržati projektne ideje mladih koji sadrže  sledeće tačke:
•    Projektne aktivnosti , usklađene sa ciljevima “MAB” programa;
•    Projektni predlog zajednički su kreirali  mladi iz BiH i Srbije;
•    Projektni predlog sadrži grassroots aktivnosti;
•    Projektne aktivnosti se realizovaju u dve faze, jedna faza se održava u BiH, a druga faza projekta u Srbiji;
•    Organizacije / aplikanti će koristiti model “lokalni domaćin” (grupa iz BiH prilikom realizacije             aktivnosti odseda u kućama svojih vršnjaka u Srbiji, i obrnuto);
•    Sve aktivnosti u sklopu projekta se realizuju na volonterskoj osnovi;
•    Koordinatori/ice projekta su u starosnoj dobi od 14 do 28 godina;
•    Realizacija projekta maksimalno traje 8 meseci;
•    Budžet projektnog predloga ne može prelaziti iznos veći od 5000 KM;
•    Projektni predlog dostavljen u zvaničnoj prijavnoj  formi  programa MAB.

Ko može učestvovati u Programu
Program MAB je kreiran za omladinske organizacije iz Bosne i Hercegovine i Srbije i neformalne grupe (koje mogu prijaviti svoje projektne predloge preko registrovanih udruženja građana), koje apliciraju u partnerstvu.

Način prijave
Prijavnicu za MAB program možete preuzeti na web stranici Fondacije SHL www.shl.ba, te istu dostaviti putem e-maila: mab@shl.ba. Poziv za dostavljanje projektnih predloga na MAB program otvoren je do 15. februara,  2016 godine. Svi aplikanti će biti informisani o statusu svoje prijave.

Detaljnije