Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Konkursi za zapošljavanje Pokrajinskog sekretarijata

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA raspisuje sledeće konkurse:

1.Javni poziv za dodelu subvencije nezaposlenim licima za  samozapošljavanje u  AP Vojvodini u 2016. godini

Detalji    

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u „Dnevnik“-u do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 01. oktobra 2016. godine.

2.  Javni poziv za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2016. godini

Detalji

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u „Dnevnik“-u do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 01. oktobra 2016. godine.

3.   Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine  u 2016. godini

Detalji     Javni konkurs traje do 03.03.2016. godine.

4.    Javni konkurs za realizaciju programa stručne prakse na teritoriji AP Vojvodine u 2016.godini

Detalji     Javni konkurs traje do 03.03.2016. godine.