Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Sastanak GIS Mreže SKGO-a

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije već duži niz godina u okviru GIS mreže okuplja gradove i opštine sa ciljem razmene iskustava u oblasti korišćenja savremenih tehnologija u svrhu upravljanja prostornim razvojem lokalnih zajednica. VI sastanak GIS Mreže SKGO održan je u Beogradu gde je predstavnik opštine Kovačica bila Nikoleta Šimak – samostalni stručni saradnik za EOP. Predstavljeni su primeri uspešne primene GIS tehnologija u svakodnevnom radu lokalnih administracija a bilo je reči o načinima unapređenja razmene znanja i iskustava lokalnih stručnjaka, kao i GIS kao alat za privlačenje investicija, upravljanje imovinom uz pomoć GIS-a, razvoj GIS sistema u lokalnoj samoupravi, itd.