Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

OPŠTINA KOVAČICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost,

zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,

imovinsko pravne i inspekcijske poslove

 

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat upravljanja otpadom za: SAKUPLJANJE I SKLADIŠTENJE OTPADNIH JESTIVIH ULJA I MASTI SA TERITORIJE OPŠTINE KOVAČICA u objektu koji se nalazi u stambenoj zoni, ulica Janošikova 127, kat. Parcela br. 1727/5 k.o. Kovačica, nosioca projekta DOO „BRANTNER OTPADNA PRIVREDA“ Novi Bečej.

Uvid u podatke i dokumentaciju uz zahtev nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama O.U. Kovačica u kancelariji br. 29, u periodu od 13.04.2016. do 22.04.2016. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na  životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.