Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA

OPŠTINA KOVAČICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam,

stambeno-komunalnu delatnost,

zaštitu životne sredine,

saobraćaj i energetiku,

imovinsko pravne i inspekcijske poslove

Broj: 501-4/16-04

Dana: 28.04.2016.godine

Kovačica

 

OBAVEŠTENJE

 

 

Obaveštava se javnost da za  PROJEKAT OBJEKAT ZA PRIKUPLJANJE SEKUNDARNIH SIROVINA (OTPADNA JESTIVA ULJA I MASTI), na katastarskoj parceli broj 1727/5, KO Kovačica, na teritoriji opštine Kovačica, nosioca projekta „Brantner otpadna privreda“ DOO, Novi Bečej sa poslovnom jedinicom u Kovačici, ul. Janošikova br, 127., nije potrebna procena_uticaja na životnu sredinu.

 

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv ovog rešenja u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja  u sredstvima javnog informisanja, preko ovog organa.