Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za izdavanje izmenjene dozvole za skladištenje neopasnog otpada (sekundarnih sirovina) – „BRANTNER OTPADNA PRIVREDA“ doo

OBAVEŠTENJE

o podnetom zahtevu za izdavanje izmenjene dozvole za skladištenje neopasnog otpada (sekundarnih sirovina) – „BRANTNER OTPADNA PRIVREDA“ doo iz Novog Bečeja, Bašaidski put bb, sa poslovnom jedinicom u Kovačici, ul. Janošikova br. 127 na kat. Parceli top. br. 1727/5 K.O. Kovačica  

 

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove na osnovu člana 63. stav 2. i člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („ Sl. gl. RS“, broj 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje izmenjene dozvole za skladištenje neopasnog otpada, operatera „BRANTNER OTPADNA PRIVREDA“ doo iz Novog Bečeja, Bašaidski put bb, sa poslovnom jedinicom  u Kovačici, ul. Janošikova br. 127 na kat. Parceli top. br. 1727/5 K.O. Kovačica.

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je preduzeće „BRANTNER OTPADNA PRIVREDA“ doo, registrovano kod APR sa matičnim brojem 20104287 i šifrom pretežne delatnosti 381- sakupljanje otpada koji nije opasan, podnelo zahtev broj 501-17/16-04 za izmenu i dopunu dozvole registarskog broja 01.

 

Operateru postrojenja je rešenjem broj 501-14/13-04 od 03.06.2013. godine izdata dozvola za skladištenje neopasnog otpada sakupljenog sa teritorije opštine Kovačica  registarskog broja  01, koji je klasifikovan kao neopasan otpad- papirna i kartonska ambalaža (indeksni broj: 15 01 01), plastična-PET- ambalaža (indeksni broj: 15 01 02), metalna ambalaža (indeksni broj: 15 01 04), kompozitna ambalaža ( indeksni broj: 15 01 05)

 

Aktivnosti koje preduzeće„BRANTNER OTPADNA PRIVREDA“ doo  preduzima u toku obavljanja delatnosti su skladištenje neopasnog otpada sakupljenog sa teritorije opštine Kovačica – papirne i kartonske ambalaže, plastične-PET- ambalaže, metalne ambalaže i kompozitne ambalaže na kat. parc. top. br. 1727/5, K.O. Kovačica, Janošikova br. 127, Kovačica.

 

Zahtev operatera za izmenu i dopunu dozvole za skladištenje neopasnog otpada se odnosi na dopunu indeksnog broja, tako da pored postojećih brojeva stoji i indeksni broj 20 01 25 (otpadna jestiva ulja i masti).

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 31.05.2016. godine.

 

Uvid u podneti zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove, ul. Maršala Tita 50, Kovačica, uslužni centar, svakog radnog dana u periodu od 10:00h do 14:00h.