Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

OBAVEŠTENJE o donetom rešenju o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje neopasnog otpada, operatera „BRANTNER OTPADNA PRIVREDA“ d.o.o.

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA

OPŠTINA KOVAČICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam,

stambeno-komunalnu delatnost,

zaštitu životne sredine,

saobraćaj i energetiku,

imovinsko pravne i inspekcijske poslove

Dana: 31.05.2016. godine

Kovačica

 

Opštinska uprava Kovačica, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove na osnovu člana 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje

 

OBAVEŠTENJE

o donetom Rešenju o izmeni i dopuni Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje neopasnog otpada, operatera „BRANTNER OTPADNA PRIVREDA“ d.o.o. Bašaidski put bb Novi Bečej, sa poslovnom jedinicom u Kovačici ul. Janošikova br. 127.

 

Operater„BRANTNER OTPADNA PRIVREDA“ d.o.o. Bašaidski put bb Novi Bečej, sa poslovnom jedinicom u Kovačici ul. Janošikova br. 127, podneo je zahtev za izdavanje izmenjene dozvole za skladištenje otpada koji je klasifikovan kao otpad koji nije opasan u postrojenju u Kovačici, Janošikova br. 127 na katastarskoj parceli 1727/5 K.O. Kovačica.

 

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj 501-17/16-04 od 30.05.2016. godine, kojim se operateru„BRANTNER OTPADNA PRIVREDA“ d.o.o. Bašaidski put bb Novi Bečej, sa poslovnom jedinicom u Kovačici ul. Janošikova br. 127, izdata dozvola za skladištenje neopasnog otpada na lokaciji u Kovačici, Janošikova 127, dopunjuje novim indeksnim brojem (20 01 25) za koji se daje dozvola za skladištenje, sve po sprovedenom postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane operatera a na osnovu čl. 59., 60., 64., i 68. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 14/16).

 

Uvid u izdatu dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Opštinske uprave Kovačica, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove, u vremenu od 10:00h do 14:00h u Uslužnom centru.

 

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.