Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Stručni skup “Unapređenje E-uprave na lokalnom nivou”

Dana 14.juna 2016. godine u Beogradu organizovan je skup pod nazivom „Unapređenje elektronske uprave na lokalnom nivou“  gde je prisustvovala i predstavnica naše lokalne samouprave Mr Nikoleta Šimak samostalni stručni saradnik za elektronsku obradu podataka.

Stručni skup je otvorio Dušan Stojanović  direktor Direkcije za elektronsku upravu. Marija Kujačić šef odseka za razvoj elektronske uprave i standardizaciju predstavljala je rezultate ocenjivanja usklađenosti web sajtova lokalnih samouprava sa Smernicama za izradu web prezentacija organa državne uprave. Takođe prikazana je i analiza rezultata korišćenja usluga lokalnih samouprava na Portalu eUprava.

Povod za organizovanje skupa je nedovoljna situacija u pogledu postupanja jedinicama lokalne samouprave prema zahtevima građana upućenih elektronskim putem preko Portala eUprava.

Na osnovu novog Zakona o opštem upravnom postupku od izuzetne je važnosti da se utvrde teškoće koje eventualno postoje u pružanju usluga elektronskim putem i da zajedničkim snagama pronađemo mehanizme za poboljšanje postojećeg stanja.