Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

III sednica Skupštine opštine Kovačica

Dana 15.06.2016. godine održana je III sednica Skupštine opštine Kovačica.

Na skupštini je razmatran predlog za razrešenje i izbor jednog člana Opštinskog veća opštine Kovačica i razmatran je predlog rešenja o prestanku mandata odborniku SO Kovačica i potvrđivanje mandata novom odborniku.

Odbornici su razmatrali predlog odluke o završnom računu budžeta opštine Kovačica za 2015 godinu.

Razmatrao se Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Kovačica za 2015 godinu, kao i izveštaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa Budžeta opštine Kovačica za 2015 godinu.

Takođe i Izveštaji o radu i finansijski izveštaj javnih preduzeća : Poslovno rekreativni centar Relax, JP Naš Stan, JP Direkcija za izgradnju opštine Kovačica, JKP Rad Crepaja, JKP Padina iz Padine, JKP Samoš iz Samoša, JKP Elan iz Kovačice, JKP Banat iz Uzdina, JKP Idvor iz Idvora i JKP 4. oktobar iz Debeljače.

Na dnevnom redu bili su i izveštaji o radu i finansijski izveštaji ustanova i to : Galerije naivne umetnosti iz Kovačice, Opštinske biblioteke Kovačica, Ustanove kulture od nacionalnog značaja Mihajlo Pupin iz Idvora, Domova kulture Mihal Babinka iz Padine, Jožef Atila iz Debeljače i 3. oktobar iz Kovačice.

Razmatran je izveštaj o radu za 2015 godinu i program rada za 2016 godinu Centra za socijalni rad Kovačica kao i izveštaj o radu mesnih zajednica Uzdin i Idvor kao i Turističke organizacije opštine Kovačica za 2015.

Za novog v.d. direktora JP Naš stan izabran je Dario Bijeljanin iz Kovačice.

Razmatrana su Rešenja o razrešenju i imenovanju članova upravnog odbora Doma kulture Mihal Babinka i predškolske ustanove Kolibri Kovačica.

Formiran je i Savet za finansije i budžet opštine Kovačica kao i Savet za komunalne delatnosti, urbanizam i zaštitu životne sredine opštine Kovačica.

Razmatran je predlog rešenja o obrazovanju Komisije za izradu predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Kovačica za 2017 godinu. Razmatran je i predlog rešenja o razrešenju i imenovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Kovačica. Takođe su razrešena i imenovana dva člana Nadzornog odbora JP Naš stan iz Kovačice.