Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

Dana 17.06.2016. godine predsednik Opštine Kovačica Milan Garašević potpisao je upisnicu i na taj način našu opštinu Kovačicu svrstao među više od 1500 opština širom Evrope koje su to uradile dosta ranije.

Potpisivanjem povelje, naša opština pokazuje pre svega svojim građanima i građankama da će voditi računa o ravnopravnosti i šalje važnu poruku svima u okruženju da je to vrednost za koju se zalaže.

  1. godine je nastao dokument čiji je naziv Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou.

Dokument ima dvostruku ulogu : političko obavezivanje na unapređenju rodne ravnopravnosti i praktični alat koji pomaže lokalnim upravama da kroz svoje politike uvede princip rodne ravnopravnosti u svim oblastima života za koje su nadležni.

Naša opština je 2004. g. osnovala telo za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou, a  od 2008.g. ima i stručnu saradnicu Snežanu Milić koja je zadužena za pitanja rodne ravnopravnosti.

Ova povelja je namenjena lokalnim i regionalnim upravama u cilju usmeravanja njihovih snaga i partnerstava ka postizanju veće ravnopravnosti.

Posle potpisivanja povelje, sleduje izrada akcionog plana za koji imamo rok dve godine.

Sredstva za realizaciju akcionog plana trebalo bi planirati iz budžeta opštine, a izvestan broj iz donatorskih programa i organizacija povoljno reaguje na činjenicu da se lokalna samouprava sistematski bavi pitanjima ravnopravnosti pa će  neki projekti biti podržani i na taj način.