Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Zahtev za saglasnost JKP Elan

Na osnovu člana 17. stav 8. Odluke o komunalnim delatnostima (Sl. list Opštine Kovačica br.13/14) objavljuje se zahtev za davanje saglasnosti na Odluku o redovnim i promotivnim cenama priključka na kanalizacionu mrežu JKP „Elan“, Kovačica sa obrazloženjem.